ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – SECURITY (ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ)

250,00

Κωδικός προϊόντος: 211.01 Κατηγορία:

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2  ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, υλοποιεί εξειδικευμένα ταχύρρυθμα προγράμματα  Άδειας Προσωπικού ιδιωτικής Ασφαλείας (SECURITY).

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση του πιστοποιητικού επιπέδου 1 της ειδικότητας Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 (Άδεια Security), κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που διενεργούνται από το ΚΕ.ΜΕ.Α.

 Διάρκεια προγράμματος: 105 ώρες

Τρόπος Υλοποίησης: Εξ΄αποστάσεως  ή και δια ζώσης

Απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να αποκτήσει την πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

Το πρόγραμμα καλύπτει την εξεταστέα ύλη του ΚΕ.ΜΕ.Α και οδηγεί σε πιστοποίηση η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για απόκτηση άδειας εργασίας.

Τα μαθήματα διδάσκονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές που έχουν την έγκριση του ΚΕ.ΜΕ.Α. και αφορούν την προετοιμασία των νέων υποψηφίων που επιθυμούν να δώσουν τις απαραίτητες εξετάσεις ώστε να πάρουν την άδεια εργασίας του προσωπικού ιδιωτικής ασφαλείας.