Επιδοτούμενα Προγράμματα Εξ’ Αποστάσεως Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Ιδιωτικού τομέα

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο «Εκπαίδευση στον σχεδιασμό εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Εκπαίδευση στη Διδακτική σε Μαθητές με Αναπηρία Όρασης

Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Νεανική Επιχειρηματικότητα για Παιδιά 5 εώς 15 Ετών

Μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού για Παιδιά (Τμήματα για Παιδιά 5 εως 15 Ετών)

Πιστοποίηση Επαγγελματιών, Εξετάσεις στο Χώρο μας – Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο από Διεθνής Φορείς

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Ετήσιο, 16 Μονάδες ECVET, Διάρκεια 9 Μηνών, 400 Ώρες

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 30 Μονάδες ECVET Εξ Αποστάσεως

Διδασκαλεία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική 30 Μονάδες ECVET Εξ Αποστάσεως

Εξετάσεις Αγγλικών στο Χώρο μας ή και απο το Σπίτι σας (On Line)

Εκμάθηση και Πιστοποίηση Η/Υ Αναγνωρισμένη απο ΑΣΕΠ

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα για Σ.Δ.Ε., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Δημόσιες Σ.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων

Πρόγραμμα Μαθητείας σε Επιχειρήσεις από Εκπαιδευόμενους Εκπαιδευτικών Δομών του Υπουργείου Παιδείας και του Ο.Α.Ε.Δ.-Χαμηλού Κόστους για την Επιχείρηση

Εκμάθηση και Πιστοποίηση στην Νοηματική Γλώσσα

Πανεπιστημιακά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Κατάρτιση Προσωπ. Ιδ. Ασφάλειας (Security)

Σεμινάρια και Εξετάσεις στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Επιμόρφωση στα Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Εκπαίδευση Προσωπικού στη Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Μετάβαση στο περιεχόμενο