Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Προσωπικού στη Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Επιμόρφωση στα Καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας

Σεμινάρια και Εξετάσεις στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων

Κατάρτιση Προσωπ. Ιδ. Ασφάλειας (Security)

Πανεπιστημιακά Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως

Εκμάθηση και Πιστοποίηση στην Νοηματική Γλώσσα

Πρόγραμμα Μαθητείας σε Επιχειρήσεις από Εκπαιδευόμενους Εκπαιδευτικών Δομών του Υπουργείου Παιδείας και του Ο.Α.Ε.Δ.-Χαμηλού Κόστους για την Επιχείρηση

Επιδοτούμενα Προγράμματα Εργαζομένων

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Μοριοδοτούμενα Προγράμματα για Σ.Δ.Ε., Δημόσια Ι.Ε.Κ., Δημόσιες Σ.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. των Δήμων

Εκμάθηση και Πιστοποίηση Η/Υ Αναγνωρισμένη απο ΑΣΕΠ

Εξετάσεις Αγγλικών στο Χώρο μας ή και απο το Σπίτι σας (On Line)

Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Διαπολιτισμική 30 Μονάδες ECVET Εξ Αποστάσεως

Διδασκαλεία της Ελληνικής ως Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 30 Μονάδες ECVET Εξ Αποστάσεως

Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Ετήσιο, 16 Μονάδες ECVET, Διάρκεια 9 Μηνών, 400 Ώρες

Πιστοποίηση Επαγγελματιών, Εξετάσεις στο Χώρο μας – Πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο από Διεθνής Φορείς

Μαθήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Προγραμματισμού για Παιδιά (Τμήματα για Παιδιά 5 εως 15 Ετών)

Νεανική Επιχειρηματικότητα για Παιδιά 5 εώς 15 Ετών

Γραφείο Συμβουλευτικής, Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας

Εκπαίδευση στη Διδακτική σε Μαθητές με Αναπηρία Όρασης

Μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως σεμινάριο «Εκπαίδευση στον σχεδιασμό εξ αποστάσεως διδασκαλίας

Skip to content